onsdag 6 juni 2012

Hyllning till Rågsveds friområde

Idag på Nationaldagen vill jag hylla Rågsveds friområde i Sverige. Här möts vi oavsett klass, boendeform, religion, ursprung och ålder. Vårt älskade område är hotat, men ska räddas!

I söndags var jag med på politikervandring hos Snösätra Norra Fritidsträdgårdsförening. Det är många som vill odla och står i kö till en odlingslott, även folk från andra delar av Stockholm. Köerna till koloniområden i centrala delar är långa och gör att även innerstadsbor upptäcker vårt område. Här i Snösätra finns många nationaliteter samlade kring sitt odlingsintresse. När vi går runt bland de ca 120 lotterna ser vi exempelvis afghanska och kinesiska odlare, med sina intressanta odlings- och komposteringsmetoder. Föreningen håller också på att miljödiplomera sig berättas oss.

Föreningen bildades 1981 men det har funnits lotter sedan 1955. Vi fick se den äldsta lotten, som kom till genom att bonden avdelade en markbit mot ersättning i starka drycker. Här fanns Snösätra Torp som brann ner 1970. Den sista ladan revs 1975, för att ge plats åt en förskola. Tänker att sambandet mellan förr och nu är väldigt nära, när jag hör historien och nutidshistorien om Snösätra. Kräpplagruppen har på ett fantastiskt sätt bidragit till att hålla historien levande, genom att med Rågsvedsbon Jan Karlsson i spetsen anlägga Natur- och Kulturstigen i friområdet.

Jans änka Ritva som fortsatt arbetet i Kräpplagruppen var med på vandringen och kunde berätta mycket spännande från nybyggartiden i Rågsved. Jan som var idrottslärare såg till att Rågsvedsbarnen fick lära sig slalom i backen på Perssons Betong och Högdalstoppen. Han ordnade skidresor till Norge och mycket annat. Ledstjärnan i det ideella arbetet var att det skulle vara nära till idrott och natur. När Natur- och Kulturstigen anlades var det viktigt att man skulle kunna gå runt med vanliga skor och inte behöva stövlar, och så är det än idag.

Snösätra båda koloniområden var hotade av bebyggelse i samband med utredningen kring programmet om sambandet Högdalen Farsta. De styrande borgerliga partierna i stadshuset backade, antagligen för att de insåg att de folkliga protesterna skulle bli för stora. Men bebyggelseplanerna i friområdet går tyvärr vidare, förslaget att bygga nästan 200 kedjehus och stadsvillor ligger fast. Nu naggas det södra koloniområdet i kanterna genom det senaste reviderade förslaget. De flesta husen kommer att läggas på naturmark, och inte på Bråtegränd som det låter ibland.

När vi knyter ihop Snösätras historia från då och nu ser jag det som än mer självklart att Rågsveds friområde måste få skydd som naturreservat. Så många Rågsvedsbarn har sprungit i skogarna och åkt skidor i området, så många äldre Rågsvedsbor och Vantörsbor har så mycket minnen och har så stor glädje av skogen och betesmarkerna än idag. Så många nyinflyttade upptäcker området och vill odla, joggar, spanar på fjärilar, rastar sina hundar, tar sina söndagspromenader, matar fåglar vid dammen. Så många förskole- och skolbarn får sina första lärdomar om naturen i friområdet.

Närheten till naturen är ovärderlig för oss människor. Och den biologiska mångfalden behöver ett starkt skydd, för att inte exploateras bort. Planerna att bygga villor i friområdet måste stoppas. NCC måste gå ur projektet, allt annat är skamligt för ett byggbolag som sponsrar Naturskyddsföreningen.

Inga kommentarer: