lördag 9 juni 2012

Heder åt socialtjänst i Rinkeby som säger ifrån

Idag läser jag ett skakade reportage i DN Sthlm om hur socialtjänsten inte är anpassad till de mycket stora behoven i Rinkeby-Kista. Ledningsgruppen har i en rapport beskrivit hur utvecklingen går åt fel håll och att det nu behövs pengar avsatta till sociala investeringsfonder, som kan användas till ökat förebyggande arbete och tidiga insatser. Heder åt socialtjänsten som vågar ryta till och som tar sin yrkesprofession på allvar!

Självfallet har oppositionen i Rinkeby-Kista påpekat att det behövs mycket mer ekonomiska resurser. Samma gäller Enskede-Årsta-Vantör, där vår reservation till tertialrapporten citerats i DN. Här finns hela reservationen. Vi ville att nämnden skulle begära mer pengar till individ- och familjeomsorgen i 2013 års budget, men fick inte stöd från borgarna. Vi ville också att nämnden tydligt skulle uttala att insatser ska ges efter behov och inte skäras ner på grund av budgetunderskott. Svaret blev några halvkvädna visor.

Det får inte vara så eller bli så som socialchefen Sakir Demirel varnar för i DN-artikeln, att ökade sociala behov leder till ökad tolerans för hur barn har det. Alla barn och unga i vår stad har rätt att få den hjälp de har rätt till enligt lagstiftningen oavsett uppväxtmiljö och bostadsområde!

Inga kommentarer: