fredag 23 maj 2014

Vänsterpartiets reservation om Älvsjöskogen

Jag har bloggat flera gånger om Älvsjöskogen.

Besvikelsen blev stor när alliansen kom ut med att de ville lämna den del av skogen som ligger i Vantör utanför. Jag ser det här som en given valfråga. Om Vänsterpartiet får råda blir hela skogen naturreservat. Vantör ska inte diskrimineras.
Förslaget om nya naturreservat, varav Älvsjöskogen är ett, är nu på remiss.Maria Hannäs, stadsbyggnadsnämnden (V) har föreslagit följande: 

Förslag till beslut
Att nämnden beslutar att delvis godkänna kontorets förslag till beslut

Att utöka gränsdragningarna så att både östra och västra delen av skogen blir reservat

 
Det är glädjande att det nu inrättas naturreservat. Men att bara göra reservat av ena halvan av skogen är en besvikelse och ett sviket vallöfte. De som blir utan naturreservat är boende i Hagsätra med flerfamiljshus medan halvan där villorna ligger får sitt naturreservat. Att utelämna östra delen är inte heller befogat ur någon biologiskt synpunkt. Det är just denna hälft som besitter de högsta värdena, enligt uppgift från naturskyddsföreningen. Att det dessutom uppstår ett nytt namn för skogen, Hagsätraskogen, är högst märkligt och inte minst förvirrande.
Vänsterpartiet vill dessutom göra naturreservat av Rågsveds friområde som kanske har högst värden i hela Stockholm och Solbergaskogen. Dessa är områden, till skillnad från alla de områden som nu utvecklats, som ligger nära flerfamiljshus och hyresrätter. 

 

Inga kommentarer: