torsdag 8 maj 2014

Ingen förvaltning till Rågsved

Nu har jag fått svart på vitt att det inte finns kvar förvaltningskontor att flytta till Rågsved, av de förvaltningar som alliansen gick ut med i januari 2013 och som skulle ge jobb i ytterstan. Rågsved var då så kallat "prioriterat" i Söderortsvisionen. Utspelet skapade förstås förväntningar. Även hos mig som vänsterpartist, som funderade över vilken förvaltning vi kunde få, och i vilka lokaler den skulle kunna flytta in. Kanske det rent av skulle byggas ett nytt kontorshus i Rågsved.

Men i takt med att besked kom om att förvaltning ditt och förvaltning datt var påtänkt för förort si och förort så, tunnades förväntningarna ut. Både hos mig och hos andra i området. Rågsveds samhällsförening försökte förgäves bjuda in ytterstadsborgarrådet och finansborgarrådet till ett öppet möte i november förra året, där förvaltningsfrågan var en av tre prioriterade frågor (förutom Rågsvedsskolans framtid och de olycksaliga byggplanerna i Rågsveds friområde).  De besked som vi har fått från alliansen eller dess höga tjänstemän när vi har frågat runt har varit att Rågsved inte alls är bortglömt men att det inte finns några besked just nu. För övrigt har det varit ett otroligt trist drag att ansvariga borgarråd aldrig velat komma när de bjudits ut av Rågsvedsborna.

Av en händelse surfade jag in på Söderortsvisionens hemsida för en tid sedan, och hamnade just på en sida om flytten av förvaltningar.Sagt och gjort. Den 29 april skrev jag in en fråga till Söderortsvisionen: Hej! Rågsved väntar fortfarande på en utlokaliserad förvaltning. Vilka finns kvar att flytta ut? Med vänlig hälsning Rosa Lundmark, Rågsvedsbo sedan 1981.

Den 7 maj fick jag svar, här kan du läsa svaret. Äldrenämnden och socialnämnden motiverade att de inte kommer till Rågsved så här: "I Rågsvedsområdet finns idag inga kontorsytor som är tillräckliga för de båda förvaltningarna. Alternativet att bygga nya lokaler har bedöms vara allt för kostsamt och ta allt för lång tid." Och flytten går istället till Farsta centrum. Utbildningsnämnden motiverade som följer: "Förvaltningen har valt att inte ta ställning till en etablering i Rågsved då inget förslag till konkret placering funnits tillgänglig." Och flytten går istället till en ny förvaltningsbyggnad i Tensta, som ska delas med stadsdelsförvaltningen.

Jag fick svaret via Twitter och kunde därför ställa följdfrågor. Den som svarade trodde inte att det återstår några förvaltningskontor (av de som var på förslag att flyttas) att fatta utflyttningsbeslut om. Tråkiga men inte oväntade besked. Jag hoppas nu att en ny rödgrön majoritet efter en valvinst kan ge Rågsved den förvaltning som vi så väl behöver.

Inga kommentarer: