torsdag 22 maj 2014

Öppna förskolan i Dalen slipper nedskärning

Det lönar sig att protestera. Åtminstone ibland. Förra torsdagen kom en mamma till stadsdelsnämndens öppna möte och protesterade på allmänhetens frågestund mot förslaget att minska öppettiderna på Öpna förskolan i Dalen. Inget stod om detta i tertialrapporten till nämnden, men tjänstemannaförslaget var en följd av de ekonomiska förutsättningarna. Överskott i förskolan måste användas för att täcka upp underskott i exempelvis barn- och ungdomsvården och äldreomsorgen.  Förslaget att minska på öppettiderna försvarades med att öppna förskolan är en frivillig verksamhet.

Vi i vänsterpartiet och socialdemokraterna föreslog ikväll att besparingen skulle avslås. Att spara 0,2 mnkr på öppna förskolan när det finns överskott i förskoleverksamheten med 10 mnkr är inte rimligt. Öppna förskolan är en viktig förebyggande verksamhet, som hela samhället tjänar på.  Precis innan sammanträdet fick vi det glada beskedet att förvaltningen backat och att det inte blir minskade öppettider. Istället ska förvaltningen se över kommande behov på alla öppna förskolor. Så faran är avvärjd nu, men det kan komma förslag längre fram. Jag utgår från att förvaltningen hittar en lösning som inte sparar på barnen. 0,2 mnkr är för övrigt felräkningspengar i vår miljardbudget.


Inga kommentarer: