fredag 23 maj 2014

Vänsterpartiets reservation om Årstaskogen

Även Årstaskogens naturreservat är på remiss i stadsbyggnadsnämnden. Det är ett välkommet beslut, som fördröjts i åtta år, dvs. under de två mandatperioder som alliansen styrt Stockholm. Vänsterpartiets Maria Hannäs la följande förslag i nämnden igår, med kritik även i detta ärende mot att en del av den ursprungliga planen tas bort från reservatet.


Förslag till beslut

Att nämnden beslutar att delvis godkänna kontorets förslag till beslut
Att utöka gränsdragningarna så att både östra och västra delen av skogen blir reservat


Det är glädjande att det nu inrättas naturreservat. Men det finns ingen poäng med att ta bort en del av den ursprungliga planen för naturreservatet som sträcker sig hela vägen till johanneshovsbron. Sträckningen hela vägen ger en helhet för den som vill motionera eller vistas i miljön om reservatet sträcker sig mellan de två broarna. Det är också sannolikt att människor kommer att starta sin vandring från någon av broarna. Dessutom säkras spridningsvägar österut mot det betydligt större Hammarbyskogen om reservatet sträcker sig hela vägen till Johanneshovsbron och på så sätt täcka in koloniträdgårdarna vid Skanskvarn. Det ger större möjligheter till biologisk mångfald.

Vänsterpartiet vill dessutom göra naturreservat av Rågsveds friområde som kanske har högst värden i hela Stockholm och Solbergaskogen. Dessa är områden, till skillnad från alla de områden som nu utvecklats, som ligger nära flerfamiljshus och hyresrätter.

Inga kommentarer: