söndag 18 maj 2014

Ris och ros på boendedialogen Högdalen

Tittade förbi återkopplingen på "Boendedialogen" i Högdalen idag. 1700 åsikter lämnades in i höstas, och resultatet beskrivs i broschyren ovan. Hörde av några boende att de undrade var klagomålen på de höga hyrorna tagit vägen. Och vad ska hända med äldreboendet. Det vore väldigt intressant att se en sammanställning av alla 1700 synpunkter, för att se vad som inte kommit med. Och kunna ställa frågor om varför. 

På en stor karta över Högdalen beskrevs också olika förbättringar. För mig verkade det mest vara upprustningar som staden och bostadsbolagen ändå borde göra. Även det utegym som stadsdelsnämnden byggt upp fanns med på kartan. Känns som det är tänkt att vara en marknadsföring av alliansens politik. Och bara nämndordföranden är omnämnd i annonseringen.

Fick några ord med socialtjänsten som startat uppsökande arbete. Välbehövligt, men lite undrar en. När bostadsrättsföreningarna blir fler ökar klagomålen på de som inte passar in. Intressant att det först nu blir viktigt, fast det är socialtjänstens uppgift att söka upp och motivera. Tidigare tjänst som uppsökare inom missbruk återbesattes inte efter en pensionering. 

Riktigt intressant var också att prata med Familjebostäder, som jag skulle ge V-Vantörs vision om Rågsveds alle. Men förslaget var redan känt! Det har ritats något liknande för tiotal år sedan, fast utan pendelstation. Jag fick veta att Familjebostäder har uppdrag att starta ett tidigt visionsarbete i Rågsved, dock inte före valet. Planen är en slags omvänd planprocess, efter modell Sundbyberg eller Sigtuna. Spännande!

Inga kommentarer: