lördag 27 juni 2015

Tiggarfrågan - orka vara realistiska och se möjligheter

Fattiga EU-medborgare är tillbaka i bosättningar i Högdalen läser jag i tidningen. Från platsen i skogen där många avhystes för inte länge sedan. Nu händer det igen som många påpekat. Det hjälper inte med avhysningar om det inte finns ett tillåtet boende så länge EU-medborgarna är kvar i Sverige. Härbärgesplatserna har utökats i Stockholms stad, en del ska också vara öppna hela året. En bra bit på väg. Samarbetet med frivilligorganisationer fördjupas. Förhoppningsvis kan några nya bosättningar förebyggas, de som avhyses kan få ett värdigt boende några nätter. Men vem vet vad som händer sen?


Att boendet är en olöst (och svår) fråga framgår av kommentarer till regeringens nyligen presenterade åtgärder för att bekämpa tiggeri och EU-medborgares utsatthet. läs vad Thomas Hammarberg, Marika Markovits och Emir Selimi säger i Dagens Nyheter. Markovits lyfter behovet av en bostadspolitik som tar hänsyn till den ökade rörligheten i Europa. Hammarberg behovet av natthärbärge. Vi är ett rikt land som har råd att vara solidariska, med en mer jämlik inkomstfördelning i befolkningen.


På lång sikt krävs förstås att hemländerna skärper sig så att människor inte tvingas bort för att försörja sig. Det är därför bra att regeringen har tecknat samarbetsavtal med Rumänien och att hjälporganisationernas arbete där går framåt. Det är också bra att polisen ska ta fram åtgärder mot våld och trakasserier mot EU-medborgare. Hur väl motiverade förslagen till ändrad lagstiftning i övrigt är ifrågasätts av många. Lena Mellin i Aftonbladet skräder till exempelvis inte orden "Regeringen bekämpar tiggarna, inte tiggeriet".


Önskar att vi kunde orka ta perspektivet som Aftonbladets Fredrik Virtanen beskriver "Klassklyftor ett hot - invandring en möjlighet". Ta vara på att svenskar är positiva till invandring, att det finns en humanism hos människor som hjälper folk som sökt sig hit  i desperation. En del av EU-medborgarna som kommer kan arbeta, om de får möjligheter. Om legala uppställningsplatser för husvagnar och enklare vandrarhemsboende kan ordnas, skulle betydlig färre behöva sova på gatan och i skogen. Och sätt ut offentliga toaletter på fler platser, även i grönområden, till nytta för alla!

Inga kommentarer: