fredag 19 juni 2015

Vantörs hemtjänst - allianssagan som föll ihop

Nu är avknoppade Vantörs hemtjänst, en hopslagning av Rågsveds och Hagsätra kommunala hemtjänst, sålt till vårdjätten Aleris. Något som vi kritiker förutsett skulle hända. Köpesumman är hemlig som alltid när marknadskrafterna styr, men att den är ofantligt stor råder inget tvivel om. Vi får inte insyn i ekonomin trots att hela driften bygger på kommunal finansiering av hemtjänsten. 

För att riktigt ge det avknoppade företaget chans att bygga upp marknadsvärdet i bolaget Vantörs hemtjänst förnekade alliansen i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd både under kristdemokratiskt och moderat ordförandeskap att även kommunal hemtjänst skulle få finnas i området. Vi i oppositionen la flera gånger förslag och skrivelser om att återinföra kommunal hemtjänst men möttes av mol tystnad. (Nu när vi vunnit valet så har vi förstås återinfört den kommunala hemtjänsten i Rågsved och Hagsätra)

Så gick det med alliansens saga om avknoppningarnas salighet. Det som skulle ge en mångfald av små hemtjänstutförare blev en utrullad röd matta för de stora koncernerna. Det som skulle ge fler kvinnliga företagsledare blev en omväg för att sedan ge de manligt ägda och styrda koncernerna större marknadsandelar. De chefer som tog chansen och avknoppade till underpris vann högsta vinsten i det lotteri med garanterade miljonvinster som alliansen gjorde till sitt dogmatiska signum. 

Alliansen slösade med berått mod bort stockholmarnas skattepengar på olaglig väg. Något som min dåvarande kollega i stadsdelsnämnden Jonas Eklund, miljöpartiet, överklagade och fick rätt i domstol. Hela oppositionen i Enskede-Årsta-Vantör med socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet var förstås eniga mot affären. Alliansen i nämnden ryckte på axlarna åt kritiken. De borde skämmas idag.

Läs mer här

Inga kommentarer: