fredag 26 juni 2015

Skillnadernas Stockholm - en stad vi måste förändra!

Jag fylls av blandade känslor och tankar när jag läser "Skillnadernas Stockholm" utgiven av Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm, 2015.


- Jag blir ledsen och arg, när jag tänker på de som obekymrat eller aningslöst drivit på segregationen.
- Vad var det vi sa, när vi i vänsterpartiet kritiserade de ideologiskt drivna utförsäljningarna av allmännyttan, framväxten av vinstdrivande skolor, det så kallat fria skolvalet, skolpengen.
- Det här vet vi ju, vi som bor i de så kallat utsatta förorterna, som har sett flykten från kommunala skolor, som har sett granne efter granne som har möjlighet flytta till områden med högre status.
- Inte konstigt att det blir så här, när alliansen lägger ner stadsdelskontor, ungdomsmottagningar, skolor, arbetsmarknadsverksamheter, sociala verksamheter, medborgarkontor i våra förorter.
- Vem är förvånad, när skattesänkningar och privatiseringar är viktigare än en utbyggd välfärd, när de som har det bäst ställt konsekvent gynnas på bekostnad av de som har det sämst.


Rapporten visar att de relativa skillnaderna mellan olika delar av staden och olika grupper i flera fall blivit större. Jag fastnar för några uppgifter som tydligt belyser den starkt ökade ojämlikheten:


- Medelinkomsten i den rikaste stadsdelen i staden är idag fyra gånger så hög som i den fattigaste, jämfört med början av 1990-talet då skillnaden var drygt två gånger så hög.
- Antalet hyresrätter har minskat med 69 000 mellan 1998 och 2014, främst i områden med höga och stigande bostadspriser. Det har drastiskt minskat möjligheterna att välja område och bostad för de som har lägst inkomst. Samtidigt har befolkningen ökat med 175 000 personer.


Vi rödgrönrosa vann valet i Stockholms stad. Det förpliktigar. Nu har vi satt mål om ett socialt hållbart samhälle, en social investeringsfond, statliga reformer kommer som gynnar låginkomsttagare, barnfamiljer, elever, äldre. Vi ska bygga många hyresrätter  med rimliga hyror. 

När vi styrt staden tidigare har vi haft mål att bryta segregationen. Så problemen är inte nya, bara större. Inte blir det lätt, vi kan inte vara naiva, men det är nödvändigt att öka jämlikheten i staden och i landet.

Inga kommentarer: