söndag 11 november 2007

Reclaim Rågsved

När Rågsvedsborna inte visar intresse att köpa sin lägenhet går utförsäljningen av allmännyttan in i fas 2. Esset i rockärmen är att låta privata hyresvärdar ta över! Men låt dem inte blanda bort korten!

Vi behöver mer kommunalisering i Rågsved, inte ökad privatisering. Men också samarbete med den sociala ekonomin för att fler ska få plats i arbetslivet. Investeringar och underhåll av bostäder, gårdar och parker. Ett levande centrum där bibliotek, folkets hus, fritidsgård och Salongerna bildar ett kulturhus för alla. Där utombys reser hit med bra kollektivtrafik för vår natur, kultur, gemenskap och fina nya bandy-/idrottshall!

Hur är din vision och önskan om ditt boende och ditt bostadsområde? Kom och berätta på möte i Rågsved om bostadspolitiken, Vänsterpartiet Vantör och hyresgästföreningen SydOst arrangerar, torsdag den 15 november, kl 19 i Hyresgästföreningens lokal på Rågsvedsvägen 70.

Inga kommentarer: