fredag 23 mars 2007

Hurra för lokal demokrati

Igår kväll utspelades marssammanträdet mellan oss rödgröna politiker och våra blåa motståndare i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd. Vi tyckte olika om det mesta. Vårt rödgröna lag ville utreda medborgarförslag om utomhusbad på Årstafältet. Vi ville att nämnden skulle ställa sig bakom ett annat medborgarförslag om att bilarna skulle köra högst 30 km på Sköntorpsvägen. Laget i tre nyanser blått ville inte detsamma. Men i en demokratifråga var vår vänsterflank mer lyckosam. Vi fick igenom en bordläggning av remissen om fixartjänster för äldre, så att pensionärsrådet får säga vad de tycker. Det är viktigt att beslut inte forceras fram så att man hinner tänka efter. För att beslut ska bli bra behöver många bidra med sina tankar. Igår segrade demokratin över politisk prestige och det vill jag hurra för. Hurra!

Inga kommentarer: