onsdag 14 mars 2007

Logisk slutsats?

Jag började blogga eftersom jag var så trött på att skriva insändare till Mitt i Söderort som aldrig kommer in ... trodde jag! Döm om min förvåning när jag i förra veckans tidning läste Jonas Eklunds (mp) och mina egna ord (v) på insändarsidan. Vi skrev om att vi har överklagat kommunfullmäktiges beslut om sammanslagningen av stadsdelsnämnderna i Stockholm, eftersom vi inte tycker att beslutet har gått rätt till. Berörda stadsdelsnämnder har inte fått yttra sig och det saknas motivering till varför just våra områden slagits ihop. När jag öppnade Mitt i Söderort igår kom den andra chocken, Jenny Norbergs (v) och min insändare var stort uppslagen på insändarsidan! Vi sitter för Vänsterpartiet i Enskede-Årsta och Vantörs stadsdelsnämnd och ville berätta för söderortsborna att vi tänker arbeta mot privatiseringar och nedskärningar och för demokrati och ökade satsningar på kommunal verksamhet.

Min slutsats blir att när man tar ett steg åt sidan, så kan man i själva verket förflytta sig flera steg framåt.

Inga kommentarer: