tisdag 10 april 2007

Att anlägga en damm

Så här fint börjar det se ut i våtmarken längs Kräppladiket i friområdet. Den nyanlagda dammen som staden anlägger med promenadstigar runt om gör området vackrare och mer tillgängligt. Bebyggelsen på Huddingesidan har dock sorgligt nog kommit för nära och känslan av "friområde" har försvagats. Tidigare omgavs platsen av skog och resterna av ett gammalt torp uppe på kullen. Dit brukade jag gå med mina söner när de var små. Det var ett trevligt rastställe för saft och bulle kommer jag ihåg.

Inga kommentarer: