lördag 28 april 2007

Frågor som kräver svar

I torsdags hade vi möte med stadsdelsnämnden i Enskede-Årsta-Vantör och roligt (egentligen sorgligt) nog kom många på allmänhetens frågestund. Jag förstår dem. Neddragningar kommer på löpande band vilket försämrar servicen. Nästan hundra anställningar dras in, bland annat assistenter, kultursekreterare, resurspersonal för barn i behov av särskilt stöd, drogförebyggare, konsumentrådgivare och ungdomlots. Ungdomsrådet, handikapprådet och pensionärsrådet hade alla frågor. Det klagades på ordningen trots majoritetens tryggt och snyggt satsning - undrar om den når ut till oss i förorterna? Frågor kom om hotat korttidshem för barn med funktionsnedsättningar - en bostadsrättsförening har sagt upp lokalen. Ungdomarna frågade om beslut om ungdomsrådet skulle tas utan att de fick vara med. Jag föreslog att alla partier i nämnden skulle träffa ungdomsrådet i Enskede-Årsta och demokratigruppen i Vantör. Oppositionen lämnade in en skrivelse om förslaget. Får se om majoriteten ställer upp på ett sånt självklart möte - som kanske inte kommit på tal om ungdomarna inte sagt ifrån. Länge leve stadsdelsnämnderna!

Inga kommentarer: