torsdag 15 augusti 2013

Hemlösa, surfplattor och anslagstavlor - blandat och gott på nämndmötet!

Bryggan-Vantör besökte oss på öppna stadsdelsnämndsmötet ikväll i Enskede-Årsta-Vantör. Det var tänkvärt och lärorikt på många sätt. Jag fastnade för tre frågor som vi behöver följa upp i nämnden:
  • Brist på eftervård för personer som skrivs ut från LVM-vård.
  • Många missförstånd i kontakten med socialtjänsten och brukarna
  • Hemlösa kvinnor som har accepterat våldet i sin vardag
Jag frågade representanten från Bryggan-Vantör vad som kan göras åt problemen. För de som skrivs ut från LVM skulle det behövas en vårdplan inför utskrivningen för att förebygga återfall i missbruk. I socialtjänstens kontakter behöver man kunna bemöta personer som har ADHD och därför svårt att lyssna vid besök på socialkontoret. För att nå hemlösa kvinnor tänker jag att förvaltningens kvinnofridsenhet kan vara till hjälp och även Q-jouren som är till för missbrukande kvinnor som är våldsutsatta.

Vi fick också en intressant föredragning av förskolans kompetensutveckling PIM, som handlar om datorkunskap och hur tekniken kan användas som verktyg i förskolans arbete för att nå målen i läroplanen. Nu ska varje förskola göra en femårsplan för hur de ska jobba med de nya kunskaperna, för det är inte meningen att förskoleknattarna ska börja surfa hejvilt på datorerna, utan det ska finnas en mening med allt!

Kul också att författaren till medborgarförslaget om anslagstavlor kom på mötet och berättade om sitt förslag och sina synpunkter på föreningsmeddelandetavlorna i stadsdelsområdet. Vi har för få och för små tavlor var summeringen, som jag verkligen kan instämma i. Det behövs nya tavlor vid busstationer och i nybyggda stadsdelar var också ett medskick till oss i nämnden som vi tackar för!


Inga kommentarer: