söndag 11 augusti 2013

Stadsdelsnämnden - remissorgan mer än lokal demokrati

Nu börjar nämndsäsongen igen! Nästa stadsdelsnämnd är på torsdag, med öppet möte kl 18.30 där det ska informeras om en utbildningssatsning i förskolan och där Convictus ska berätta om sin verksamhet. Förstås är allmänheten välkomna att ställa frågor till oss lokala politiker på den öppna frågestunden.

Beslutande nämnd är veckan efter, 28 punkter på dagordningen. Ett medborgarförslag om föreningstavlor, två beslutsärenden, sju remisser, några anmälningsärenden och tio sekretessärenden. Dagordningen säger mycket om stadsdelsnämndens svaga status idag, sju år efter borgarnas maktövertagande.

Vad är det då för två beslutsärenden som vi ska besluta om? Ja, det är

1. Uppföljning av ej verkställda beslut som rapporteras till Institutionen för vård och omsorg (IVO), tidigare rapporterades till Socialstyrelsen

Andra kvartalet 2013 hade Enskede-Årsta-Vantör 41 icke verkställda omsorgsbeslut, 15 inom äldreomsorgen och individ- och familjeomsorgen och 11 inom stöd och service till personer med funktionsnedsättningar. Som vanligt handlar det mest om boenden, för personer i socialt utsatta lägen.
Äldre är inte nöjda med det som erbjuds, samma gäller personer med funktionsnedsättningar där det också finns flera som inte har fått något erbjudande. Inom individ- och familjeomsorg har 15 personer, flest inom socialpsykiatrin, inte fått något erbjudande alls från bostadsförmedlingen. Det är illa. Med den bostadsbrist som råder i Stockholm idag, är det inte förvånande. Så det brådskar med en ny social bostadspolitik!

2. Uppföljning av Årsta vård- och omsorgsboende, som drivs av riskkapitalbolaget Kosmo

Kosmo som bara drivit hemmet sedan mars 2012 får påpekanden om många brister i uppföljningen. Ändå anser förvaltningen att de kan rekommendera att Kosmo AB ska få avtalet förlängt. Det tycker jag är att ta lätt på det avtal som ingåtts mellan staden och entreprenören. Det man lovar för kommunens pengar ska man uppfylla, åtminstone när man haft ett år på sig. (Beslutet om förlängning fattar inte stadsdelsnämnden, utan det är stadsdirektören som bestämmer. Ett av många uttryck för den topp- och tjänstemannastyrning som borgarna har infört.) Om jag räknat rätt är det bortåt en femtedel av punkterna i avtalsuppföljningen som bara uppfylls delvis, av dem flera mervärden som kan ha påverkat att Kosmo fick entreprenaden. Och klausulen om information om meddelarfrihet uppfylls inte alls. Det är allvarligt även om klausulen är tandlös, att man ändå inte brytt sig om att ta den på allvar.


1 kommentar:

Rosa sa...

Fick just veta att Kosmo har informerat om meddelarfriheten på arbetsplatsmöten. Det var en miss att förvaltningen kryssat i att de inte hade uppfyllt kravet.