lördag 15 oktober 2016

Rågsveds friområde som naturreservat och bostäderna

Idag var det Kräppladagen i Rågsveds friområde. Klart jag gick dit,  Kräpplagruppen bjöd på gott fika och visade var det är lämpligt att bygga bostäder som inte kommer i konflikt med de stora naturvärdena i friområdet. Jag vill verkligen hylla Kräpplagruppen vars kreativa och idoga opinionsarbete varit avgörande i kampen för att göra friområdet till naturreservat. I den rödgrönrosa majoritetens första stadshusbudget beslutades till min stora glädje att Rågsveds friområde ska bli naturreservat. Om alliansen vunnit kommunvalet hade däremot drömmen om naturreservat skjutits i sank, bilvägar dragits in i naturen och mångmiljonvillorna kanske redan varit i gång att byggas.Många Vantörsbor har tyckt att det har dragit ut på tiden att komma igång med att förverkliga naturreservatet. Ett skäl har uppenbarligen varit att behovet att bygga bostäder är en av stadens viktigaste prioriteringar, vilket behöver samordnas med övriga planer i området. Stadens mål är att bygga 140 000 nya bostäder mellan 2010 och 2030, varav 40 000 mellan 2014 och 2020. Att det behövs nya bostäder, främst hyresrätter, är något som Vänsterpartiet Vantör verkligen också prioriterar. Vi tog till och med fram ett eget förslag, Rågsveds allé, för att visa att vi hade bättre alternativ med hyresrätter än att bygga sönder Rågsveds friområde med villor för ett fåtal.

I budget 2017 kommer nu besked om stadens fortsatta planer för Rågsved. Efter att staden i Fokus Skärholmen prövat en ny metod med större generella detaljplaner och ta med de boende tidigt i områdets utveckling kommer metoden att utvecklas och användas i Hagsätra, Rågsved-Högdalen. I budgeten står:"En viktig utgångspunkt är att det lokala kulturlivet ska stärkas, samt att planeringen görs i samklang med inrättandet av naturreservatet i Rågsveds friområde." I Mittisöderort säger stadsbyggnadsborgarrådet att nu ska det planeras utifrån behov snarare än utifrån marknadsstyrning, och det är en utmärkt utgångspunkt. Men vad som menas med att bygga "grön kaj mot det gröna" lär vi få värdera när förslagen och planerna konkretiseras.

En viktig aspekt som jag vill bidra med i kommande samrådsarbete är grön- och rekreationsområdenas potential att ta vara på och bygga in socialt kapital i bostadsområden. Intresserade kan läsa mina tankar i en snart fyra år gammal bloggpost som jag skrev i ilska och kritik mot alliansen. De som ville göra om området efter sina marknadsstyrda mallar, och vare sig begrep att värdera unika kvaliteter och traditioner i Rågsved eller att lyssna på riktigt på folket i området.Inga kommentarer: