lördag 15 oktober 2016

Rågsveds friområde som naturreservat och bostäderna

Idag var det Kräppladagen i Rågsveds friområde. Klart jag gick dit, Kräpplagruppen bjöd på diskussioner, gott fika och visade lämpliga platser för att bygga bostäder som inte kommer i konflikt med stora naturvärden i friområdet. Jag vill verkligen hylla Kräpplagruppen, utan vars konstruktiva och idoga opinionsarbete tillsammans med engagerade invånare i Vantör, vi troligen inte kommit dit vi är idag. I den rödgrönrosa majoritetens första stadshusbudget 2015 beslutades ju till min stora glädje att Rågsveds friområde ska bli naturreservat. Om alliansen vunnit kommunvalet hade däremot drömmen om naturreservat skjutits i sank, bilvägar dragits in i naturen, stillheten försvunnit och mångmiljonvillorna kanske redan varit i gång att byggas.Många Vantörsbor, jag själv inkluderad, har tyckt att det har dragit ut på tiden att komma igång med att förverkliga naturreservatet. Ett skäl har uppenbarligen varit att behovet att bygga bostäder är en av stadens viktigaste prioriteringar, vilket behöver samordnas med övriga planer i området. Stadens mål är att bygga 140 000 nya bostäder mellan 2010 och 2030, varav 40 000 mellan 2014 och 2020. Att det behövs nya bostäder, främst hyresrätter, är något som Vänsterpartiet Vantör verkligen också prioriterar. Vi tog till och med fram ett eget förslag, Rågsveds allé, för att visa att vi hade bättre alternativ med hyresrätter än att bygga sönder Rågsveds friområde med villor för ett fåtal.

I budgetförslaget 2017 kommer nu besked om stadens fortsatta planer för Rågsved. Efter att staden i Fokus Skärholmen prövat en ny metod med större generella detaljplaner och ta med de boende tidigt i områdets utveckling kommer metoden att utvecklas och användas i Hagsätra, Rågsved-Högdalen. I budgetförslaget står:"En viktig utgångspunkt är att det lokala kulturlivet ska stärkas, samt att planeringen görs i samklang med inrättandet av naturreservatet i Rågsveds friområde." I Mittisöderort säger stadsbyggnadsborgarrådet att nu ska det planeras utifrån behov snarare än marknadsstyrning, och det är en utmärkt utgångspunkt. Vad som menas med att bygga "grön kaj mot det gröna" som det står i artikeln lär vi få värdera när förslagen och planerna konkretiseras.

En aspekt som jag vill bidra med i kommande samrådsarbete är grön- och rekreationsområdenas potential att ta vara på och bygga in socialt kapital i bostadsområden. Intresserade kan läsa mina tankar i en snart fyra år gammal bloggpost som jag skrev i ilska och kritik mot alliansen. De som ville göra om Rågsved efter sina marknadsstyrda mallar, sålde ut allmännyttan och vare sig begrep att värdera unika kvaliteter och traditioner i Rågsved eller att lyssna på riktigt på folket i området.Inga kommentarer: