torsdag 30 april 2009

Gör Rågsveds friområde till en del av Ekopark Syd!

Jag är så arg på att borgarna förlängde arrendeavtalen för upplagen på Bråtegränd i tre år, trots att miljöförstöringen i mark och vatten, den hårda trafiken på Snösätravägen som är farlig för motionärer, flanörer och dagisgrupper, den höga bullernivån från lastningen på Bråtegränd som nästa dränker fågelsången i skogen.

För det mesta går jag i Rågsveds friområde på helgerna när jag är ledig, men idag tog jag en morgonpromenad på min lediga vardag och då märkte jag framförallt hur tydligt bullret slog igenom i skogen. Även bilarna från Magelungsvägen hörs i visssa partier men bullret från Bråtegränd är värre.

Kräpplagruppen försökte stoppa förlängningen, samlade namn och uppvaktningar av ansvariga politiker. Det är viktigt att opinionsarbetet fortsätter, så att vi kan få en avveckling om tre år, då vi förhoppningsvis har en rödgrön majoritet i Stockholm. Det är också viktigt att fortsätta att verka för att friområdet blir en Ekopark syd, så att Bråtegränd inte ersätts med bostäder.

Vi behöver absolut bygga bostäder och det har vi gjort och gör just på flera ställen i utkanterna av friområdet. Detta har vänsterpartiet sagt ja till, men vi säger stopp till bostäder inne i själva naturområdet.

Rågsveds friområde är en lunga som alla vi som bor runt Magelungen behöver värna!

Inga kommentarer: