torsdag 9 april 2009

Olagligt slumpa bort kommunal hemtjänst

Hoppas på snabb tillnyktring i staden när det gäller det dogmatiska målet att avknoppa vår gemensamma egendom, nu när vi också har fått en kammarrättsdom på att avknoppningen av Vantörs hemtjänst ska upphävas. Avknoppning av skolor har stoppats men andra verksamheter fortsätter att avknoppas.

Vi i Enskede-Årsta-Vantör har hitills varit med om att halva Årsta förskolor har avknoppats och Rågsveds och Hagsätras hela hemtjänst. I valfrihetens namn raderas de kommunala alternativen ut och ersätts av vinstdrivande bolag. I Årsta tillkommer tack och lov kommunal förskola genom den kommunala utbyggnaden. Någon sådan ambition har vi inte sett inom äldreomsorgen.

Inga kommentarer: