söndag 10 augusti 2014

Rösta vänsterpartiet för lokal demokrati värd namnet!

Stadsdelsnämnderna blir allt mindre av beslutande politiska organ och allt mer av att tryckta till om remisser från kommunstyrelsen eller statliga utredningar. Det är en tydlig följd av en medveten högerpolitik de senaste åtta åren. Nästa sammanträde är typiskt och visar att vi i praktiken nästan har avskaffat stadsdelsnämnderna och är tillbaka på ruta ett: sociala distriktsnämnder. 

Vi har exempelvis inget beslutsärende som den styrande alliansen har lagt fram, bara ett anmälningsörende och i övrigt formaliteter. Det vi har är tre skrivelser från miljöpartiet (andra nämnder är det från vänsterpartiet och socialdemokraterna) - skrivelser är oppositionens sätt att påverka dagordningen. Men alliansen bifaller ytterst sällan och vill inte heller diskutera, så någon politisk debatt får vi sällan. Vårt intryck är att de vill ha så korta möten som möjligt. Sicken lokal demokrati!

Däremot har vi tio remisser - detaljplaner, reviderad vision 2030, HBT-program, ett statligt betänkande om våld i nära relationer och tre ansökningar om alkoholtillstånd. Plus tolv ärenden på sekretessbelagda delen, de flesta nedläggning av faderskapsutredningar. I ljuset av hur alliansen har utarmat stadsdelsnämnderna blir fagra talet om lokal demokrati i vision 2030 verklighetsfrämmande!

Så go vänner, ta och rösta på Vänsterpartiet som vill ha lokal demokrati på riktigt! 

Inga kommentarer: