tisdag 31 mars 2015

65 år är väl ingen ålder ...

Är du 65 är du gammal, punkt slut. Att 65-årsgränsen är en vattendelare syns när vi jämför stöd och service för människor med funktionsnedsättning med äldreomsorg. En intressant artikel i Socialvetenskaplig tidskrift nr 3-4 2014, "Gammal" eller "funktionshindrad"? Välfärdspolitisk gränsdragning och konstruktioner av grupper" av Sara Erlandsson visar att det är olika logik som styr när du är i arbetsför ålder och pensionär. Arbetslinjen är en styrande princip in i ålderdomen.

 • Är du 64 år och rörelsehindrad har du en funktionsnedsättning, 
 • Har du fyllt 65 år hör det till åldern att kroppen inte hänger med.
 • Är du 64 år när du får en funktionsnedsättning kan du ha rätt till assistans
 • Har du fyllt 65 år när du får en funktionsnedsättning har du noll rätt till assistans
 • Är du 64 år och rörelsehindrad kan du röra dig som andra om samhället görs tillgängligt. 
 • Har du fyllt 65 år hör det till åldern och du kan inte begära att röra dig som andra äldre.
 • Är du 64 år och rörelsehindrad kan din situation förbättras om samhället är tillgängligt.
 • Har du fyllt 65 år hör det till åldern och åldrandet kan inte rullas tillbaka.
 • Är du 64 år och rörelsehindrad kan du jämföra dig med andra medborgares rättigheter.
 • Har du fyllt 65 hör det till åldern och du behandlas numera snarare som kund än medborgare.
 • Är du 64 år och rörelsehindrad betonas din delaktighet när samhället görs tillgängligt.
 • Har du fyllt 65 år hör det till åldern och omsorg betonas snarare än självbestämmande.

Vi måste tänka utanför vanliga rutor och ramar när vi diskuterar äldrepolitik. Så länge vi jämför äldre som har äldreomsorg bara med andra äldre som har äldreomsorg och inte höjer blicken till äldre i hela samhället kan vi inte ändra strukturer som driver på behovet av äldreomsorg. Äldre som har äldreomsorg ska inte behöva leva ett undanskymt liv i skuggan, utan ha ett gott liv som passar dem. Kvinnor ska inte behöva ha så låga pensioner att ingen guldkant är möjlig. Äldre ska inte vara instängda tre trappor utan hiss utan kunna flytta till ett tillgängligt boende som de har råd med. 65-års gränsen får inte vara den osynliga hand som i ett slag gör att människor betraktas på ett annat sätt.

Inga kommentarer: