söndag 29 mars 2015

Ställ nya frågor i äldreomsorgen

Ska vi få en äldreomsorg som är bra för alla måste vi ställa nya frågor. En början är att diskutera artikeln "Sill och potatis till den ena och entrecote till den andra? Individanpassning och likvärdighet på särskilda boenden för äldre." av Tove Harnett och Håkan Jönsson i Socialvetenskaplig tidskrift nr 3-4 2014. Artikeln bygger på en studie vid fyra kommunala äldreboenden som visar två sätt att tänka om likvärdighet i äldreomsorgen. Vi kan jämföra med andra äldre som har äldreomsorg eller med äldre som inte har äldreomsorg. Studien visar att olikheter kan ses som något bra, till och med som en utveckling för individer, men också som hot mot likvärdighet och gemenskap på äldreboendet. 

Jag tycker att vi ska ställa frågan till oss själva oavsett ålder: Ska jag kunna fortsätta att leva som andra pensionärer när jag inte orkar bo "hemma" utan flyttar till ett äldreboende, där jag ofta har kontrakt på rum med kokvrå men delar vardagsrum och matsal med andra? Eller får jag acceptera ett tristare vardagsliv med hänsyn till skröpligheten som lett mig till äldreboendet. Och hur rimmar mitt sätt att leva på äldreboendet med andra som bor där, med andra behov och resurser? 

Frågan om att kunna leva ett liv som andra kan förstås vara aktuell redan då vi behöver hemtjänst. En partikamrat och tidigare ledamot i äldrenämnden och kommunfullmäktige tog initiativ till en motion om möjligheten att fortsätta att sortera sopor fast en inte orkade själv. När samma fråga ställs inom funktionshindersrörelsen blir svaret självklart ja. Där handlar kampen om att göra samhället fullt tillgängligt så att en funktionsnedsättning hos en person inte blir funktionshinder.

Men riskerar det som låter så bra, individanpassning, att leda till bibehållen eller ökad ojämlikhet på ålderns höst? Socialtjänsten ska främja jämlikhet, kommunallagen har en likabehandlingsprincip och FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna slår fast människors lika värde. Alliansens nationella politik, som i stora delar kvarstår trots ny regering, med rut, tilläggstjänster i privat hemtjänst, värdighetsgarantier och valfrihet som gynnar de välinformerade pekar åt det hållet. Att likvärdighet inte haft en avgörande betydelse bekräftas av forskningen och även i den aktuella studien. 

Nu är därför hög tid att att ställa de nya frågorna om äldreomsorgen och ta lärdom av forskningen som hjälper oss att se bakom det som är. En värdig äldreomsorg kan aldrig uppnås utan en likvärdig äldreomsorg. Vårt mål måste vara att jämlikheten genomsyrar allt från förskolan till äldreomsorgen.
Inga kommentarer: