lördag 28 mars 2015

Vem har hört talas om en kompensatorisk äldreomsorg?

Ger mig in i en spännande resa när jag sent omsider ger mig i kast med temanumret från 2014 om Likvärdighet och äldreomsorg i Socialvetenskaplig tidskrift, utgiven av Forsa, Förbundet för forskning i socialt arbete. Tiden räcker sällan till för de fördjupningar som en vill göra i roller som vänsterpolitiker, politisk tjänsteperson, politiskt intresserad eller socionom. Men de första artiklarna är så inspirerande att jag tar mig den tiden, och här på bloggen delar med mig av tankar som föds.

Att äldre inte är en grå massa bara för att 65-årsgränsen är passerad utan är personligheter som andra är något som bland annat vänsterpartiets Brit Rundgren ständigt återkom till under sin tid i äldrenämnden. Tack och lov börjar allt fler äldre kvinnor ta sig ton, till exempel vänsterns excellenta tantpatrullen som demonstrerar för pensioner som går att leva på. Läs mer här och här och här.

Likvärdighet och äldreomsorg har många bottnar. Å ena sidan ska äldreomsorgen inte göra skillnad beroende på social bakgrund, å andra sidan ska äldre behandlas med hänsyn till önskemål och behov. Att behandla olika för att uppnå lika talar vi om i skolpolitiken, men när hörde vi det i äldrepolitiken? Under alliansen har värdighet i äldreomsorg betonats snarare än likvärdighet, vilket är en medveten politik för att tona ner de klasskillnader som tilläggstjänster och rut upprätthåller.

Socialtjänstlagen är inte glasklar när det gäller balansen mellan likvärdighet och individanpassning, snarare motsägelsefull som så mycket annat i samhället. Därför är det viktigt att dyka ner i verklighetens äldreomsorg och se hur begreppen hanteras och fylls med innehåll. Men som sägs i introduktionen till temanumret "Ett samhälle som överger målet om att tillhandahålla en äldreomsorg som är god nog för alla kommer troligen att ge de fattiga en sämre äldreomsorg." 

En viktig politisk fråga är om likvärdighet för äldre omsorgsmottagare ska jämföras med andra äldreomsorgsmottagare eller äldre i allmänhet. Eller ska jämförelser göras med yngre personer som har samma hjälpbehov som äldre eller ska jämförelser göras till folk i största allmänhet? Vad tycker ni kära läsare, kom gärna med kommentarer till bloggen!

Inga kommentarer: