söndag 22 mars 2015

Sätt igång eller sluta låtsas

Det är bara att sätta igång, om vi på riktigt vill ha slut på segregationen, våldet och hopplösheten som följer i spåren i fattiga områden medan rika områden blir allt mer isolerade från den hårda verkligheten. Omsätt mål om jämlikhet till praktisk handling. Och låt det gå fort. Ta folk som bor i förorterna på allvar. Stöd ungas och kvinnors organisering. Ta ansvar för att skolan får mycket bra förutsättningar, att hyreshusen är rustade till rimliga hyror, att de vuxna får riktiga jobb, att det finns spännande mötesplatser, fritidsgårdar,  ordentliga idrottsmöjligheter och mycket kultur för alla åldrar. Ge hyresgästerna inflytande över sina bostäder och närmiljö genom att decentralisera de kommunala bostadsbolagen. Se till att hälso- och sjukvården utökas där den bäst behövs. Bygg hyresrätter med rimliga hyror i segregerade villaområden, i innerstan och närförorter. Bygg skolor på gränsen mellan rika och fattiga områden så att det blir blandade klasser. Se till att kommunikationer i förorterna är bra även på tvären. Lagstifta om att alla kommuner tar emot flyktingar, mest de rika kommunerna som länge smitit undran. Var beredd att att kraftigt öka budgeten både till drift och investeringar i förorterna, genom omfördelning från de som har det förspänt och skattehöjningar där så behövs. Eller sluta låtsas.

Inga kommentarer: