torsdag 4 juli 2013

Skola ska med skatt finansieras

I Sverige ska det inte kosta pengar att gå i skolan. Så är lagen. Elever ska inte uteslutas från utflykter, skolresor eller skolluncher, bara för att deras föräldrar inte betalar extra eller kan betala extra, utöver skolpengen som kommunen finansiera via skatten. Det är en jämlikhetsfråga.

Men laglydnaden i några av Stockholms skolor verkar inte vara på topp. Det är ett oskick. Skolinspektionen har utrett sju skolor i länet för att ta olagligt betalt för undervisningen, bland annat Enskilda gymnasiet i Stockholm och Viktor Rydbergs gymnasium på Odenplan. Läs mer i DN.

Jag minns när Engelska skolan i Gubbängen publicerade namn och klass på elever vars föräldrar skänkt pengar till skolan i det informationsblad som vi fick hem. Rasande mejlade jag rektorn, Barbara Berg, hotade med anmälan. Dagen efter ringde hon. Sedan såg jag inga namnpubliceringar. Men vem vet om det fortsatte i det fördolda? Och relationerna mellan givare och skolan.

Skolan måste fredas både från avgifter, underförstådda uppmaningar att skänka pengar och från vinster på välfärdens bekostnad, för elevernas och samhällets skull. Det handlar om allas lika värde och en likvärdig skola. Skatten ska vara så tilltagen att den räcker till en bra skola för alla.

Inga kommentarer: