tisdag 9 juli 2013

Valfriheten räckte visst inte ända fram ...

Inte alltid DN:s ledarsida säger att svensk sjukvård är en fråga om "klass, ursprung och kön". Men i söndags hände det. Visserligen hyllas alliansens "valfrihetsreformer" för att ge "legitimitet och effektivitet" men nu erkänns att de inte ger alla patientsäkerhet. Vården jämförs med ett postkodlotteri. Där du bor avgör den vård du får. Ditt kön påverkar behandlingen.

Inför döden är vi alla jämlika sägs det. Men döden når oss inte samtidigt. Den socioekonomiska ryggsäcken ger bättre situerade större chanser att överleva en rad sjukdomar, jämfört med sämre lottade. Att tanken är att det ska bli lättare att få behandling i andra landsting, om de ger bättre vård, hjälper inte de som är på efterkälken. Valfriheten gynnar de som vet och kan ta sig fram.

All vård måste vara av hög klass. Man ska inte behöva korsa landstingsgränser för att få bästa vården. Man ska kunna lita på sitt hemsjukhus. På samma sätt som närmaste skola ska vara bra, närmaste äldreboende. Valfrihetsspåret låter lockande, men ger aldrig jämlik vård. Och det är inte heller visat att effektiviteten och legitimiteten har ökat. Men däremot att vinsterna i välfärdsbolagen ökat!


Inga kommentarer: