torsdag 10 april 2014

Kontroversiella bostadsfrågor för äldre och funktionsnedsattaImorgon beslutar stadsdelsnämnden i Enskede-Årsta-Vantör vilka signaler som skickas in till stadshuset inför arbetet med 2015 års budget. Jag tänkte kommentera tre områden som verkligen är kontroversiella. Alla handlar om bostäder.

Stadsdelsförvaltningen föreslår att servicehusen görs om till seniorbostäder. Det handlar om Rågsveds servicehus, Enskede Nya servicehus och Enskededalens servicehus. Jag håller inte alls med om att servicehusen ska läggas ner. Det verkar inte de äldre i stadsdelsområdet göra heller. För det är många som söker servicelägenhet men får avslag på sin ansökan. Det kallas att efterfrågan har minskat när det handlar om att behoven inte tillgodoses. Kraven har blivit alldeles för högra för att få ett äldreboende. Jag tycker vi ska göra tvärtom. Göra det lättare att få servicehuslägenhet, så att tomma platser fylls med äldre som vill bo där. Om den ändå är så att vi har tomma platser, ja då kan vi göra om en del till seniorboende.  

Stadsdelsnämndens pensionärsråd gillar inte heller idén att lägga ner servicehusen. De tycker att seniorbostäder är mer som vanliga bostäder, jämfört med servicehusen som har sjuksköterska, sjukgymnast och nattpersonal. Tryggheten i detta kan inte överskattas.

För en tid sedan var det tal om att bygga nya äldreboenden för att ersätta Årsta och Högdalens vård- och omsorgsboende som snart inte klarar myndighetskraven. Men staden centralt sa nej  för att antalet äldre minskar. Ska vi då stå utan kommunalt ägda vård- och omsorgsboenden (idag drivna av riskkapitalbolagen Kosmo och Vardaga) i två stora stadsdelar? Nej, det tycker inte jag. Vi ska bygga moderna mindre boenden i både Årsta och Högdalen. Då får vi hemlika äldrebostäder som räcker för behoven i varje stadsdel. Om kommunen ger upp har vi snart bara privata boenden, som etableras fritt enligt LOV, lagen om valfrihet.

En annan bostadsfråga är gruppbostäder för personer med funktionsnedsättningar. Alliansen har misslyckats att bygga så det räcker. Vänsterpartiet vill pröva i varje detaljplan om det går att bygga grupp- och servicebostäder. Idag gäller detta bara i stora bostadsprojekt. En annan sak är hur vi bygger. Det finns fastighetsägare som inte har överseende med störningar från gruppboenden. Därför tycker förvaltningen att det bästa vore att bygga gruppbostäder i egna hus. Men det vore att gå ifrån normaliseringsprincipen. Vi måste lära oss att leva med att människor är olika, och lika värda. Bostäder måste kunna byggas så att störande ljud minimeras. Lösningen kan inte vara att vissa inte får bo i samma hus som andra.

Stadsdelsnämndens funktionshindersråd  reagerar också på det som skrivs om gruppbostäder. De vill mildra formuleringarna, så att det inte utesluts med friliggande byggnader men inte heller blir norm.

Jag tycker reaktionerna från råden visar varför det är så viktigt att de finns. Deras roll är att lyfta fram livsvillkoren för äldre och personer med funktionsnedsättning och hur deras liv påverkas av kommunens beslut. Men besluten ligger hos politiken. För att det ska bli bra måste bra politik föras. Valet är i september.

Inga kommentarer: