måndag 7 april 2014

Triss i besvarade skrivelser på nästa nämndmötePå torsdag har vi stadsdelsnämnd igen. Nu är det bara fyra nämndmöten kvar innan valet. Det drar ihop sig! Tre av våra skrivelser från vänsterpartiet och socialdemokraterna kommer upp till beslut denna gång. Skrivelser är oppositionens sätt att få upp viktiga frågor på nämndens bord. Sällan får vi skrivelserna bifallna. Ofta är hindren alliansens politik och brist på pengar.

Vår skrivelse om att stärka beroendemottagningen vid Gullmarsplan besvaras med att det pågår samtal med landstinget med flera parter som samarbetar om mottagningen. Det är gott och väl, efter alla frågetecken och orosmoln både bland brukare och personal. Nu utgår vi från att samtalen leder till ett långsiktigt avtal som gör att fler människor med samsjuklighet kan få hjälp samtidigt som de med lättare problem också tas emot. Människor med ett dolt missbruk eller beroende måste också kunna söka hjälp på ett enkelt sätt.

Vår skrivelse om en samhällssatsning i Rågsved får vi nog vänta till med efter valet för att få gehör. Det som görs i Rågsved inom Söderortsvisionen är något annat än våra förslag om en lokalt initierad och bred samhällssatsning, socialt föräldrastöd i skolan och stärkta utbildnings- och arbetsmarknadsmöjligheter för skolbarnens föräldrar. Rågsvedsborna har inte fått sätta agendan i Söderortsvisionen som bekostar de sociala projekt som drivs (som bör betalas med ordinarie budget, men den räcker inte på grund av skattesänkarpolitiken). Rågsved behöver inte fler projekt. Rågsvedsandan har inte tagits tillvara i Söderortsvisionen. Istället körs Rågsvedsborna över. Det tydligaste exemplet är byggplanerna i Rågsveds friområde.  Löftet att flytta en förvaltning till Rågsved har inte infriats. Att Rågsvedsskolan måste lägga ned årskurs 5-9 är ett misslyckande, liksom att Snösätraskolans nedbrända paviljong inte byggts upp.

Den tredje skrivelsen handlar om att ungdomar vill ha fler dropinplass efter skoltid på ungdomsmottagningen på Gullmarsplan. Ett självklart önskemål. Men det går inte heller att genomföra. Resurserna räcker inte till. Mottagningen har alldeles för stor belastning, sedan de lokala mottagningarna i Rågsved, Dalen och Kärrtorp las ner. Vi har tillsammans med socialdemokraterna och miljöpartiet tidigare föreslagit en ungdomscentral i Vantör, som både är ungdomsmottagning och har ett större uppdrag för att ge råd och stöd till unga i flera sociala frågor. Det vore fantastiskt om vi kunde genomföra detta efter en gemensam valvinst!
Inga kommentarer: