tisdag 8 april 2014

Mer tillgängliga restauranger, tack!Nu ska Stockholms stad ha nya riktlinjer för servering av alkohol på restaurang. Vi ska yttra oss i stadsdelsnämnden på torsdag. Mycket är bra men det kan bli bättre. Eftersom det är mycket ekonomiskt fördelaktigt att få ett serveringstillstånd borde staden ställa större krav på restaurangägarna. Ett minimikrav bör vara att alla gäster är välkomna. Tyvärr är det inte så idag. Många restauranger är otillgängliga för personer med funktionsnedsättningar, vare sig de är rullstolsburna, allergiker eller har ledarhund. 

Staden borde nu passa på att införa villkor om ökad tillgänglighet i riktlinjerna. Enkelt avhjälpta hinder som enstaka trappor och trösklar kan fixas direkt medan villkor för att ta bort större hinder får utformas exempelvis så att ett aktivt arbete ska startas för att öka tillgängligheten. Det här är en likvärdighetsfråga. Vad restaurangerna också borde tänka på är att personer med funktionsnedsättningar är kunder som alla andra.

Inga kommentarer: