lördag 18 april 2015

Alliansens bostadspolitik - en social och miljömässig katastrof

Vilken social och miljömässig katastrof borgarnas utförsäljning av allmännyttan är. Det blir jag påmind om när jag läser i Tidningen Årsta/Enskede om Svedmyras förvandling: "Innan utförsäljningarna fanns det en gemenskap här, nu är den totalt sönderslagen. Folk känner inte varandra längre. Det är tystare, slutnare. Man börjar märka av en gentrifiering. Priserna stiger och många gamla grannar är borta. Starka krafter som höll ihop området."

Samma beskrivning om hur gemensamma angelägenheter försämras, har jag tidigare hört om stadsdelarna Östberga och Dalen. När Svenska Bostäder hade merparten av lägenheterna i dessa stadsdelar hade de också en fungerande struktur för sophanteringen. När lägenheterna såldes ut blev bostadsrättsföreningarna ansvariga. Lösningarna blev lika många som föreningarna. Samhällsnyttan som gagnade alla ersattes med egennytta som bara gagnar de som vill göra snabba klipp. 

Samordningsvinsterna för fastighetsskötseln och närområdet gick upp i rök, i Dalen och Östberga som i Svedmyra. "Det finns ingen samordning. Varje bostadsrättsförening har sin snöröjare och det kan gå runt tio personer samtidigt och blåsa löv på sin lilla plätt." Så beskriver en Svedmyrabo läget idag. I Dalen beskrevs samma trend i ett medborgarförslag om berättigade krav på samhälleliga insatser mot sociala oroligheter för några år sedan. 

Att möteslokalerna i allmännyttan som gick att hyra för en låg penning också försvann in i bostadsrättsföreningarna är en annan olycka. Med rödgrönrosa majoritet som vill uppmuntra lokal utveckling blir bristen på möteslokaler påtaglig. Tack och lov att vi i Rågsved klarade oss hyfsat undan ombildningar och har Folkets Hus. Men det har blivit mycket svårare för staden att arbeta med ytterstadens utveckling i stadsdelar som knappt har allmännytta kvar, men där segregationen består.

Ska vi nå målet om ett hållbart och jämlikt Stockholm måste staden samla och använda sina resurser på ett hållbart sätt. Tryggt att vänsterpartiet har ansvar i den rödgrönrosa majoriteten för våra kommunala bostadsbolag. Vi säljer inte ut en enda lägenhet och arbetar för att bygga hyresrätter med rimliga hyror. Det ska finnas bostäder för alla, Våra bostadsområden ska uppmuntra till gemenskap och skötas på ett klimatsmart sätt. Alliansen har gjort sitt i Stockholm. Visst håller du med?

Inga kommentarer: