torsdag 2 april 2015

Grattis Rågsved till anslagstavla och parkbänkar!

Hurra! Rågsved ska nu få tillbaka en efterlängtad anslagstavla vid tunnelbanan och få tre parkbänkar och två papperskorgar längs gång- och cykelvägen mellan förskolan Bäverhyddan och Magelungsvägen där kulturhuset Cyklopen ligger. Det har stadsdelsförvaltningen i Enskede-Årsta-Vantör lämnat som svar på medborgarförslag från en Rågsvedsbo. Beslut fattas den 16 april.

Att det skulle ta fyra år att få tillbaka en anslagstavla efter SL:s renovering av tunnelbanan visar att maktskifte behövdes i stadshuset. När jag satt i stadsdelsnämnden i opposition hade jag många kontakter med förvaltningen om anslagstavlan utan att det hände något. Att ekonomin var så liten under alliansen att det inte fanns råd med en anslagstavla för 5 000 kr säger mycket.

Samma reflektion gör jag över att exploateringskontoret inte la till de 20 tusen kronorna som parkbänkar och papperskorgar idag kostar, när de byggde parkvägen. Tänk att alliansen aldrig fattade hur viktigt friområdet är för Rågsvedsborna utan fixerade sig vid att vilja bygga radhus i skogen. Tack och lov att vår rödgrönrosa budget ger ökade möjligheter att få igenom medborgarförslag.

Inga kommentarer: