torsdag 2 april 2015

Genomförandeplaner - ett stickspår?

Det finns något som heter genomförandeplaner som är tänkta att ge ett ökat inflytande för de äldre som har äldreomsorg, men som i en studie av David Hedlund visar sig variera allt från regelrätta levnadsberättelser till enstaka anteckningar och minutiöst detaljerade planer. Genomförandeplanerna ska konkretisera hur hemtjänsten ska fungera enligt det beslut som biståndshandläggaren har fattat.

Om genomförandeplanerna speglar verkligheten är det illa. Varje dag är sig lik i planernas värld. Ingen skillnad mellan vardag och helgdag. Att de äldre kunnat påverka tiden när omsorgen utförs eller har haft synpunkter på sina rättigheter syns inte. Det saknas klara besked om anhöriga. Inget tyder dock enligt studien på att planerna beskriver utförd äldreomsorg. Det är ju både bra och dåligt.

En skillnad mellan kvinnor och män är att genomförandeplaner som gäller män i högre utsträckning beskriver genomförandet av biståndet än planerna för kvinnor. David Hedlund berättar om resultaten i "Vardagens kontraktualisering - Om individuella genomförandeplaner i äldreomsorgen" i temanummer Likvärdighet och äldreomsorg, Socialvetenskaplig tidskrift nr 3-4 2014. Han studerade 869 genomförandeplaner i en kommun, där alla äldre med mer än 25 h hemtjänst per månad är med.

Jag tänker tillbaka på alla uppföljningsärenden i äldreomsorgen som jag läste i stadsdelsnämnden. Kvarstående brister handlade år efter år om genomförandeplaner och dokumentation. Kanske det i själva verket handlade om ett omöjligt uppdrag? Uppåt 100 000 medborgare i Sverige berörs av genomförandeplanerna, så det är stora resurser i omlopp. Självfallet behövs dokumentation och planering i ett rättssamhälle, men det finns gränser, och syfte och omfattning behöver ses över.

Överdrivet dokumenteringstänkande ifrågasätts av alltfler yrkesgrupper. Det som skrivs ner och följs upp måste vara det som de yrkesverksamma också tycker är viktigt, för att det ska fungera. Det viktiga är att de äldre får en bra äldreomsorg. Tack och lov finns kommuner som prövar nya vägar, läs om ramtid i hemtjänsten i Skönsmon, Sundsvall här. Åt det här hållet vill vi också i Stockholm. Dags att de äldre får ett verkligt inflytande!Inga kommentarer: