lördag 18 april 2015

Det våras för kulturen i Vantör

Rödgrönrosa politisk majoritet i Stockholms stadshus gör skillnad för kulturlivet i Vantör, där grunden läggs av folket. När alliansen inte brydde sig kom initiativen underifrån. Cyklopen byggde kulturhus vid Högdalstopparna och byggde igen i friområdet efter mordbranden. Rågsveds Folkets Hus reste sig efter konkursen. Graffitin i Snösätra sätter Rågsved på den europeiska graffitikartan. I vår finns Kulturskolan i Nya Rågsveds Folkets Hus. 

Våren har även kommit till Högdalens centrum. Den 7 april lämnade socialdemokraterna, miljöpartiet, vänsterpartiet och feministiskt initiativ i kulturnämnden in skrivelsen om att "Etablera hus för teater och kultur i Högdalen". Teaterhuset med Picknickteatern och Fria Teatern har varit kulturell mötesplats för barn och vuxna under decennier, men i takt med borttagna och neddragna anslag har det blivit mycket tufft att överleva för teatrarna.

Kulturnämndens april-initiativ är efterlängtat för alla som kämpat för Fria teaterns fortbestånd. Fria Teaterns Vänner som ordnade fika och samlade namn för att stödja teatern, och uppvaktade stadsdelsnämnden. Stadsdelsförvaltningen som stödde teatern genom att köpa barn- och ungdomsföreställningar. Vänsterpartiet och övriga oppositionen drev på lokalt, i stadsdelsnämnden och i kulturnämnden för höjda anslag. Men makten låg hos alliansen i kulturnämnden som inte lyfte många fingrar för Vantör. 

Nu får Fria Teatern 700 000 kr 2015 och lika mycket 2016 för att ".. samordna och utveckla Högdalens kulturliv till att innehålla fler kulturformer och mer omfattande verksamhet. Utöver teaterns existerande samarbeten och gästspel ska nya långsiktiga samarbetspartners etableras. Satsningen är en del av majoritetens process att stärka fler center för kultur i ytterstaden." enligt skrivelsen till Kulturnämnden. Läs mer här i Tidningen Årsta/Enskede som för övrigt borde lägga till Vantör i namnet på tidningen.

Idag hyllar jag alla som engagerade sig i Fria Teaterns Vänner och som därmed gav hopp om att förändring är möjlig och jag hyllar alla som röstade rödgrönrosa i kommunalvalet. Våra röster gör skillnad för kulturlivet i Vantör.  


Inga kommentarer: