fredag 12 december 2008

Upp med hakan!

Sanna Rayman skriver i SvD den 10 december att det inte råder någon rödgrön yra över De rödgröna. Hon citerar ett råd som ges på Stockholmsvänsterns blogg och skriver att det troligen visar många vänsterpartisters inställning:

”Om regeringssamarbetet drar alltför långt högerut hoppar man av. Man väntar inte och försöker vara lojala. Vi måste vara beredda att lämna så fort det börjar gå åt pipan.”

Jag hoppas hon har fel. För min del tycker jag att vi ska kämpa hårt för att samarbetet ska bli hållbart, vi måste tro på vår förmåga att bidra med bra vänsterpolitik. Det är en historisk tid, att vi kan komma med i en regering efter 90 år som parti.

Vi ska inte gå med i en regering för att enskilda personer vill ha ministerposter, utan för att vi som parti vill vara med och bestämma politiken i vänsterriktning. Visst, skulle det bli sämre än dagens högerpolitik, ja då ska vi inte vara med, men det har jag väldigt svårt att tro.

Vi kan inte få allt på en gång, vi måste orka vara strateger och tänka på flera sätt och med olika tidsperpektiv. Vi måste hålla den interna vänsterdiskussionen levande, inte fastna i att förvalta utan hålla fler spår öppna.
  • Kortsiktigt är det allra viktigaste att få bort högerregeringen, sett ur de två perspektiven: 1. alla som drabbats av nedskärningarna 2. för att hejda privatiseringspolitiken.
  • Medelsiktigt måste vi tänka och planera för strukturella reformer som ökar rättvisan, jämställdheten och demokratin. Stockholmsvänstern vill till exempel pröva självförvaltning på 100 arbetsplatser i Stockholms stad samt korta arbetstiden i äldreomsorgen. Jag tycker också att vi ska ta fram en solidarisk småföretagarpolitik, som gäller både företagare och anställda - alla jobb behöver inte vara i samhällets regi, men jobben ska vara schyssta!
  • Långsiktigt vill vi ha ett socialistiskt och feministiskt samhälle, det är vår vision. Okey, hur ser det ut då? För mig räcker det här långt: Alla har arbete. Alla barn går i skolan. Alla har ett hem. Kvinnor och män har lika betalt och delar på hemarbetet. Alla får läkarvård och tandvård. Alla oavsett ålder, funktionsnedsättning, ursprung, kön, sexuell läggning etc. är behövda i samhället. Alla har tillgång till kultur. Vi använder inte mer än vårt rättvisa miljöutrymme. Alla har tillgång till kollektivtrafik. Vi exporterar eller kanske inte ens producerar vapen. Vi har flera aktiva partier. Vi har allmänna val. Vi har deltagande demokrati. Vi .... (fyll på)

Inga kommentarer: