fredag 12 december 2008

V-inititiv om Cyklopen

Skrivelse i kulturnämnden om stöd till kulturhuset Cyklopen som hela oppositionen ställde sig bakom på initiativ från vänsterpartiet

"Nyligen brann kulturhuset Cyklopen ner till grunden. Dessbättre blev inga personer skadade. Allt tyder på att branden varit anlagd, då Cyklopen saknade både el och värme. Många hävdar att nazister ligger bakom dådet.

Vi har i nämnden tidigare tagit upp en diskussion om Cyklopen och hur vi kan stödja det viktiga arbete som uträttas av kulturkampanjen runt den. Nu får vi en ny möjlighet att tydligt ta ställning mot intolerans, till försvar för kulturen och för ett öppet samhälle där människor har rätt att finnas till på sina egna villkor. Hittills har kommunen inte gett det stöd till Cyklopen den borde och det kan bero på att de unga aktiva där velat gå sina egna vägar. Men nu när de stött på sådana motgångar är situationen förändrad och kommunförvaltningen bör hjälpa dem att återuppta arbetet.

Vi ber därför kulturförvaltningen att ta kontakt med Cyklopen för att undersöka vilken kommunal hjälp vi kan erbjuda och att snarast återkomma till kulturnämnden med förslag till beslut i frågan."

Inga kommentarer: