måndag 29 december 2008

Upprustningen av Rågdalen dröjer

Som ni ser av nedanstående fotografi så växer Rågsved. Här byggs nytt i utkanten av Rågdalens parkleksområde samtidigt som upprustningen av parken har försenats genom att exploateringskontoret inte har gjort sitt jobb. Upprustningen av Rågdalen är beslutad grönmarkskompensation för att tillåta att bostäder byggs i utkanten av Rågsveds grönområden. Det här fick vi veta på nämndens sista sammanträde före jul. Dåligt Stockholms stad!

Inga kommentarer: