lördag 14 juni 2014

19 nya socialsekreterare i Enskede-Årsta-Vantör - om en rimlig ärendenorm ska hållas!

Det behövs 19 nya socialsekreterare på barn och ungdom i Enskede-Årsta-Vantör om en rimlig ärendenorm om 15 ärenden per socialsekreterare ska kunna upprätthållas! Om vi skulle nöja oss med 17 ärenden per handläggare krävs minst 10 nya tjänster. Med 20 ärenden krävs 4 nya tjänster, fast det är att sätta ribban på tok för lågt och ändrar inget i grunden vad gäller arbetsmiljö, rättssäkerhet, personalomsättning etc.

Så illa är läget i Enskede-Årsta-Vantörs sociala barnavård idag. Detta är uppgifter som vi har fått via fackliga organisationer. Inte konstigt att skyddsombuden från Vision och SACO har gjort en arbetsmiljöanmälan och krävt redogörelser från förvaltningsledningen om personalomsättning, ärendeantal etc. Frågan är nu vilka slutsatser alliansen drar och om de är beredda att skjuta till nödvändiga budgetförstärkningar? Chansen finns i tertialrapport 1, som beslutas av kommunstyrelsen på onsdag. I skrivande stund saknas satsningar.

Läser du tertialrapporten kan du tro att det är olika världar som socialsekreterarna i Enskede-Årsta-Vantör och det alliansstyrda stadsledningskontoret arbetar i. För så här skrivs det: "Stadsledningskontorets bedömning för verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg är att målet uppnås helt under 2014." Målet är "Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg" och det mäts med indikatorer enligt New Public Managementfilosofin. Inte från verklighetens folk på socialkontoren.

I maj la vänsterpartiet och socialdemokraterna en skrivelse i stadsdelsnämnden om vad som krävdes för att hålla en ärendenorm på 15 ärenden, vilket är rimligt enligt praxis. Vi hade fått signaler om att något radikalt måste göras. Svaret har inte kommit ännu till nämnden, trist nog fast läget är så akut. Men uppenbarligen kan slutsatserna redan dras av de svar som arbetsgivaren har lämnat till facken. Vi har också lagt motsvarande skrivelse i socialnämnden, eftersom förhållandena sägs vara likartade i flera andra stadsdelsnämnder.

PS TV4 Nyheterna haft inslag, men jag kunde inte länka, och längre inslag kommer ikväll enligt  uppgift DS

Inga kommentarer: