torsdag 12 juni 2014

Ingen hit i Enskede-Årsta-Vantör med borgarstyre i åtta år

Imorgon har vi sista stadsdelsnämnden före semestern. I augusti sista stadsdelsnämnden före valet. Det finns ett slut på denna andra borgerliga mandatperiod... fast det var svårt att tänka så långt när vi förlorade valet 2010. 

Det är mycket som hänt sedan Vantör var egen stadsdelsnämnd. Vårt förvaltningskontor i Högdalen är nedlagt. Medborgarkontoret är nedlagt. Ungdomsmottagningen i Rågsved är nedlagd. Privatiseringen har skenat. Högdalens vård- och omsorgsboende drivs av Vardaga, f.d. Carema. Rågsved och Hagsätra har  bara privat hemtjänst, efter avknoppningen. Gruppbostäderna drivs på entreprenad. Högdalshallen drivs av  riskkapitalbolag. Grundskolorna har flyttats till utbildningsnämnden. Snöröjning och gatuunderhåll har flyttat till trafiknämnden. Arbetsmarknadsfrågorna till arbetsmarknadsnämnden. Det har blivit mindre demokrati, då facknämnderna som tagit över dessa verksamheter inte har öppna möten. Våra egna nämndsammanträden fylls av uppföljningsrapporter om välfärd på entreprenad. Att riskkapitalbolag driver omsorgsverksamhet i vinstsyfte och inte filantropiskt verkar inte ha slagit igenom, eftersom tålamodet är oändligt stort. Aldrig tycks bristerna räcka för att häva avtal eller kräva vite.

Inom individ- och familjeomsorg har vi haft otaliga omorganisationer, konsultutredningar och kritik från tillsynsmyndigheter sedan 2007. Och ständiga budgetunderskott. I den månadsrapport vi ska besluta imorgon är 80 procent av vårdbudgeten för barn och unga och 55 procent av vårdbudgeten för vuxna med missbruk intecknad fast bara fem månader har gått av året. Den sociala barnavården har inte gynnats av nämndsammanslagningen. Nu i vår har skyddsombuden slagit larm om brister i arbetsmiljön, hög belastning, svårt att hinna med uppföljning, fara för rättssäkerheten etc. 

Vänsterpartiet och socialdemokraterna har begärt en utredning av förutsättningar att införa ett tak på 15 ärenden inom barn och ungdom. Vi tror att det är absolut nödvändigt att anställa många flera socialsekreterare. När människor arbetar under långvarig budgetpress blir arbetsmiljön tuff och personalomsättningen stor. Och förskolan och fritiden måste betala för att det fattas pengar i socialtjänsten, stöd och service till personer med funktionsnedsättningar och äldreomsorg. Pengar som kunde ha gått till höjda löner för de anställda, till hålla nere barngrupperna osv. Nu behövs en rejäl skattehöjning för att täcka de svarta hålen i biståndsbedömda verksamheter. Rösta för det 14 september!

Inga kommentarer: