söndag 22 juni 2014

Vi som gärna skattar mera för en god social barnavård!

Alliansen tog inte chansen att tillföra mer pengar till den sociala barnavården i samband med att tertialrapport 1 behandlades av kommunstyrelsen i midsommarveckan.  Läs ärendet http://insynsverige.se/stockholm-ks/dagordning?date=2014-06-18. Trots en mycket kritisk rapport från socialtjänstinspektörerna som bilades rapporten och trots ett rejält överskott enligt prognosen tog inte alliansen sitt ansvar för rättsäkerheten, barnens bästa och arbetsmiljön för socialsekreterarna. 

I protokollet från kommunstyrelsen, som ännu inte är publicerat, framgår att alla partier i oppositionen är oroliga, kritiserar alliansen och refererar till socialtjänstrapporten, men endast vänsterpartiet hade ett skarpt förslag till beslut i frågan. Vi föreslog nämligen att Stadsledningskontoret skulle få i uppdrag att återkomma senast i tertialrapport 2 med budgetjustering för att säkra bemanningen i den sociala barnavården. Om vi ska hålla en ärendenorm om 15 ärenden, krävs kanske uppåt 50-100 mnkr till. 

Bemanningen i socialtjänsten måste höjas betydligt om vi ska leva upp till FN:s konvention om barnets rättigheter. Och det vore skämmigt om vi inte klarar detta. Men låt mig vara ärlig. Det krävs initialt ett rejält tillskott av skattepengar om vi ska klara bemanningen. Kanske både kommunalt och statligt. Även sociala investeringsfonder. På längre sikt minskar kostnaderna, när vi har förebyggt problemen.  Men jag är övertygad om att vi är mer än hälften som tycker att barns bästa är värt en rejäl skattehöjning!


Inga kommentarer: