lördag 14 juni 2014

Skam över Stockholms tiggartelefon!

Fem miljoner kronor mer till arbetet med hemlösa EU-migranter delas ut i tertialrapport 1 som beslutas av kommunstyrelsen onsdag nästa vecka. Ett utspel om detta gjordes i veckan, läs här Men inte en krona till campingplatser med sanitära möjligheter, som vänsterpartiet har föreslagit. Ynkligt tycker jag, Visst behövs uppsökande team med socialsekreterare som talar romani och arbetar direkt med migranterna. Men en del av misären skulle motverkas om det fanns legitima boplatser så att den omänskliga katt- och råttaleken med de hemlösa kunde upphöra. Då skulle ett uppsökande team kunna jobba på ett mycket bättre sätt. med att hjälpa till att hitta vägar till försörjning, utbildning, framtidshopp.

Den del av alliansens "satsning" i Stockholm som handlar om att öppna jourtelefon om tiggare har jag obehagliga frågetecken kring. Hit ska folk rapportera nya tiggarläger men också oro för hur tiggare har det säger socialborgarrådet. Folk ska slippa slussas runt mellan stadens olika avdelningar. Jag får tvärtom intrycket av en strategi som i första hand går ut på att exploateringsnämnden snabbt få veta var tiggarnas boplatser finns, så att det går fortare att vräka. Vräkning.nu vore väl det sanna namnet på jourtelefonen. För stockholmare som är oroliga och har medkänsla  har nämligen redan organiserat sig själva, eftersom samhället inte har förmått försvara tiggarnas mänskliga rättigheter. Frivilliga krafter i olika nätverk hjälper till vid vräkningar, samlat kläder, ger juridiska råd, erbjuder sjukvård, lär ut svenska i Cyklopen i Högdalen osv.

EU-migranternas oacceptabla situation visar en djupa glipa i välfärdssystemet, som vi måste vara humana nog att våga täppa till, trots att vi inte "måste". Alla tycker att hemländerna ska ta sitt ansvar, men tills detta ansvar tas,  måste vi också ta vårt politiska ansvar. Det borde vara en omedelbar instinkt att i första hand tänka på mänskliga rättigheter, när vi ser tiggande människor på våra gator och hemlösa som sover under broarna och i skogarna. Jag hoppas att detta blir en het fråga på kommunfullmäktiges frågestund på måndag!

Inga kommentarer: