tisdag 3 juni 2014

Stoppa bygget på Perssons betong i papperskorgen!

Fick i min mejlbox just det olycksaliga ärendet från exploateringskontoret, där tjänstemännen föreslår en markanvisning till  Wästbygg Projektutveckling AB för att bygga så kallade miljöspetshus precis mitt på Rågsvedsbornas festplats Perssons betong i Rågsveds friområde. Där vi nyligen firade Valborg. Festplatsen ska flyttas "till annan lämplig plats inom Rågsved.", oklart var.

Trots att det bara kom ett godkänt anbud i anbudstävlingen, således ingen konkurrens, vill exploateringskontoret bygga hus i området. Motiveringen är att det ger tillskott av bostdäer med ett "intressant miljöspetsprojekt kopplat till urban odling". Samtidigt finns planer på att bebygga delar av koloniområdena i närheten, som är så viktiga för de boende i området. Det ser verkligen illa ut.

Markanvisningen ligger i den regionala grönkilen Hanveden och det erkänns i ärendet att den öppna ytan har en funktion spridningszon för biologisk mångfald. Stadens hantering av Rågsveds friområde och alla turer med markreservationer och markanvisningar hit och dit präglas av alliansens uppfattning att de vet bäst. Rågsvedsbornas synpunkter har alltid kommit i andra hand.

Nu finns dessutom vänsterpartiet Vantörs förslag om att bygga Rågsveds allé, med 630 hyresbostäder. Det ger betydligt mer än de byggplaner som finns i friområdet, inklusive den som gäller de 60 hyreslägenheterna på Perssons betong. Stoppa förslaget att bygga på festplatsen i papperskorgen! Snart har vi val och då ska vi göra området till naturreservat istället.

Inga kommentarer: