fredag 13 juni 2014

Till beslut om fler socialsekreterare i Enskede-Årsta-Vantör!

Ikväll hade vi stadsdelsnämnd i Enskede-Årsta-Vantör och från den röda oppositionen tog vi givetvis upp den mycket svåra situationen på barn och ungdom inom individ- och familjeomsorg. En markant ökning av anmälningarna under den senaste tiden har förvärrat läget i en redan hårt ansträngd socialsekreterargrupp, där chefer och omorganisationer har avlöst varandra i stort sett sedan 2007. 

Nu pågår rekrytering av chefer och tillfälliga lösningar och förordnanden har tagits till för att lösa situationen i sommar och tills de permanenta cheferna är på plats. Nya rutiner ska tas fram i samverkan med de anställda. Men det som fattas är uppenbarligen insikten om (och budgeten för) att det behövs kraftiga förstärkningar av socialsekreterarna för att de ska orka med. 

Den skrivelse som vi la förra nämnden om att utreda förutsättningarna för ett ärendetak på 15 ärenden är ännu inte besvarad. Sannolikt kommer den att visa att det krävs en kraftig ökning av bemanningen om en rimlig ärendenorm ska upprätthållas. Sent ikväll fick nämnden även del av arbetsgivarens svar på skyddsombudens anmälan enligt arbetsmiljölagen, som ska diskuteras imorgon mellan parterna.

Enskede-Årsta-Vantör har oerhört många ärenden i sociala delegationen enligt en kartläggning från kommunens utredningstjänst. I månadsrapporten för maj redovisas att nära 80% av vårdbudgeten för barn och unga är intecknad fast bara fem månader gått. Budgeten från stadshuset måste höjas. Men barn som far illa och socialsekreterare som bränner ut sig kan inte vänta. Alliansen måste redovisa hur många socialsekreterare vi måste anställa för att hålla ärendenormen på 15. Och anställa dem!

Inga kommentarer: