onsdag 18 maj 2011

Eniga om att bygga hyresrätter i Årsta

Årsta behöver hyresrätter. Det tycker nu även alliansen i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd. Och det är inskrivet i ett beslut. Bra!

Tidigare har vi diskuterat frågan. Nu ville jag visa hur statistiken ser ut. Andel hyresrätter har minskat från 58,3 till 26,8 procent mellan 1990 och 2010 och andel bostadsrätter ökat från 41,7 till 73,2 procent.

Ställd inför fakta och en fråga från Mattias i vår nämnd, gjorde alliansen faktiskt ett tillägg i sin reservation. "Det är dessutom viktigt att det byggs hyresrätter i Årsta för att främja blandade boendeformer."

En liten seger för oppositionen men förhoppningsvis något som leder till att det faktiskt byggs fler hyresrätter i Årsta.

Inga kommentarer: