måndag 23 maj 2011

Mer Parkteater till Vantör!

När jag läser parkteaterns program 2011 ser jag att Vantör föräras en (1) föreställning! Åtminstone blir barnen glada den 10 juni för då kommer clownen Manne till Högdalen. Vuxna får ingen parkteater i Vantör i år heller, trots ny scen på Perssons Betong.

Kanske man tycker att Vantörborna ska vara nöjda med en fördubbling jämfört med nollan förra året? Då spelade Parkteatern nämligen bara på en plats, Margaretaparken, i vårt område. Jag bloggade om strukturell diskriminering och skrev insändare i Mitti. Många hörde av sig och höll med. I år väntade vi oss mer.

Visst får Årsta Torg besök av Parkteatern två gånger och Margaretaparken fyra gånger i år. Bra. Men Vantör som socioekonomiskt har det sämst får minst antal besök och Enskede som har det bäst får flest. Som förra året. Teater och Vantör verkar inte vara en intressant mix i borgerlig kulturpolitik.

För hela staden har det i år blivit fler föreställningar i förorterna, 39 av 67 jämfört med 28 av 82 förra året. Bra, men fortfarande är det för få föreställningar i förorterna i juli och inga alls i augusti.

Om man vill tänka på folk som inte har råd med semester och inte att köpa SL-kort borde Parkteatern tvärtom lägga många föreställningar i förorterna i juli. Men att utjämna kulturella orättvisor har aldrig varit borgerlig politik. Förstås.

Inga kommentarer: