måndag 23 maj 2011

Gärna konst, men också teater!

Fick pressmeddelande om "Konstnärlig gestaltning i Högdalen genom unik samverkan". Konstnären Roger Andersson ska smycka närområdet vid nya Högdalstorget där det byggs bostadsrätter och en skatepark - med oro hos skejtklubben och oppositionen för att parken inte ska bli klar förrän om flera år på grund av pengabrist.

Konstprojektet är "det privata näringslivets hitintills största samarbete med Stockholm konst, vars uppdragsgivare i vanliga fall är stadens egna förvaltningar och bolag." Roger Anderssons konst ska bidra till att skapa och bevara Högdalens historia.

Kul att det händer något trevligt i Högdalen, efter alla nedskärningar, förseningar och privatiseringar. Men det som är bra i Högdalen idag får absolut inte förpassas till historien. Till exempel våra lokala teatrar som kämpar för sin överlevnad!

Inga kommentarer: