torsdagen den 9:e juni 2011

Årstafältets koloniområde sägs upp

Arrendeavtalet med föreningen Årstafältets Koloniområde sägs upp, enligt förslag i extraärende till stadsdelsnämnden Enskede-Årsta-Vantör ikväll. Detta är en direkt följd av beslutet att bebygga Årstafältet i strid med gällande detaljplan.

Jag är starkt emot att kolonisterna tvingas flytta. Det är möjligt att bebygga den asfalterade ytan på f.d. Årstalänken (även det ett visst intrång i detaljplanen) med bostäder och på andra platser runt fältet, samtidigt som landskapsparken görs färdig. Ett yttrande i den riktningen lade den dåvarande oppositionen i stadsdelsnämnden före valet.

Kolonister är människor som lagt ner oerhört mycket arbete, möda, kärlek, pengar och tid på sina odlingslotter och kolonistugor där sådana finns. Föreningarna kan fungera väldigt integrerande, odlingarna bidrar till biologisk mångfald. Allt detta är värden som behandlas med bristande respekt enligt min uppfattning.

Kolonister i all Stockholms stadsdelar, förenen eder!

Inga kommentarer: