torsdag 2 juni 2011

V-förslag om insamling av matavfall positivt bemött!

Glatt ser jag att stadsdelsförvaltningen svarar mycket positivt på vänsterpartiets skrivelse om insamling av matavfall i flerfamiljshus, på initiativ av Lars Sterneby, V-Enskede och ersättare i stadsdelsnämnden Enskede-Årsta-Vantör. Eftersom ett försök kräver att flera förvaltningar och bolag är med på noterna, la Lars och undertecknad skrivelsen även i trafik- och renhållningsnämnden via Kajsa Stenfelt samt i Svenska Bostäder via Mehdi Oguzsoy.

Tillsammans med trafikkontoret och Svenska bostäder ska stadsdelsförvaltningen i Enskede-Årsta-Vantör se över möjligheten att genomföra ett försök för att samla in matavfall. Det ska göras i tre steg.

1. Jämföra och utvärdera erfarenheter från bostadsbolagens befintliga system när det gäller teknik, matavfallets renhet, kostnader och informationsbehov.
2. Försök med insamling i lämpligt område, eventuellt Dalen.
3. Utvärdering av försöket och bedömning om det kan permanents och utökas till andra områden.

Ärendet ligger inte ute på Insyn ännu, men kommer att behandlas på stadsdelsnämnden den 16 juni. Kul när vi får utdelning på våra konstruktiva förslag om förbättringar i Enskede-Årsta-Vantör!

Inga kommentarer: