torsdag 16 maj 2013

Bostadsbyggande och grönområden är klassfrågor

Stadsbyggnadsfrågor var temat för kvällens stadsdelsnämnd, och det blev en ingående redogörelse för ett stort antal aktuella bostadsprojekt i Enskede-Årsta-Vantör och en hel del frågor och ifrågasättande från allmänhet och nämnd. Att det planeras för gruppbostäder och studentbostäder är alla tiders. Missnöjd är jag däremot med att det byggs alldeles för få hyresrätter och specifikt allmännytta, som låginkomsttagare har råd med. Djupt kritisk är jag till att bygga sönder grönområden med småhus.

Intressant för stadens byggplaner av små projekt i grönområden, totalt 5 000 bostäder, är en väntande dom i Miljööverdomstolen om kvarteret Urverket i Örby. Allmänintresset av att spara grönområden står emot särintresset att bygga småhus på grönmark. Staden hävdar att även bostadsbyggande är ett allmänintresse, och det håller jag helt med om. Men inte att det är samma som att bygga småhus på värdefull naturmark.

Allmänheten frågade om allt från oro för avloppen när det byggs så mycket i Enskede, murliknande huskroppar i Bandhagen och underinvesteringar i trafikinfrastruktur till länsstyrelsens kritik mot bristen på helhetssyn i planeringen av Årstafältet. En brännande adekvat fråga var också varför alliansen säger nej till naturreservat i Rågsveds friområde och kör över den lokala opinionen. Hård kritik riktades från Kräpplagruppen om att moderaterna bygger för sina egna väljare.

Moderaternas svar var ungefär att det inte är nämndens uppdrag att besluta om naturreservat, att en stor del av byggandet blir på hårdgjord mark (fel om man ser till hela planerna), att det är så mycket som är oklart mot Farstahållet att det inte är läge att lägga skydd på friområdet.  Kritiken om att inte lyssna tillbakavisades av både moderaterna och folkpartiet. Många Rågsvedbor har som vi vet en annan uppfattning.

Det var inte läge för debatt, men jag klargjorde iallafall att det inte bara är en "högljudd" opinion som är emot småhus i friområdet, som moderaternas talesperson sa, utan också många lågmälda röster. En annan sakupplysning som jag gav var att folks ilska också beror på att andra områden som inte är lika värdefulla, ges status av naturreservat. men inte friområdet i en fattig stadsdel. Samma uppfattning har många Järvabor.

Inga kommentarer: